Framtidens måltider
: Hur tankar och idéer kan visualiseras med hjälp av scenariometodik

  • Marcus Johansson
  • Filippa Söderman

    Examensarbete: Kandidatexamen

    Abstract

    Genom tiderna har måltiden förändrats och kommer förmodligen fortsätta göra så även framledes. Framtidsstudier är ett sätt att undersöka vad som kan tänkas ske i framtiden och då även hur måltiderna kan förändras. Syftet är att undersöka framtidens måltider med hjälp av en scenariometodik. Måltiden har tidigare studerats utifrån olika perspektiv och det har också funnits olika uppfattningar om måltiden som dels främjande av social gemenskap, dels som en företeelse som blivit betydligt mer individualistisk. Five Aspect Meal Model används som en teoretisk modell i den här studien för att undersöka olika aspekter av framtidens måltid. Scenariometodik är ett verktyg för att designa olika, lika rimliga, framtider. Fokusgrupperna var av tvärvetenskaplig karaktär för att skapa en bredd. Urvalet baserades på studenter med en pågående utbildning vid något av Sveriges lärosäten. Studien resulterade i en ny metod för att undersöka framtidens måltider samt fyra olika scenarion kring dessa. Den tekniska måltiden, den effektiva måltiden, den individuella måltiden samt den traditionella måltiden. Dessa scenarion skiljer sig på olika sätt i hur måltiden är utformad och vad som anses vara viktiga aspekter av måltiden. De fyra scenariona är alla möjliga framtider och det mest troliga är att flera av dem kommer att samexistera i framtiden. Människor kommer att önska olika måltider och kanske till och med röra sig mellan olika scenarion beroende på tillfällen och omständigheter.

    Tilldelningsdatum2020-jun-30
    OriginalspråkSvenska
    HandledareMaria Nyberg (Handledare) & Karin Höijer (Examinator)

    Utbildningsprogram

    • Gastronomiprogrammet

    Högskolepoäng

    • 15 hp

    Nationell ämneskategori

    • Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (50901)

    Nyckelord

    • måltid
    • framtid
    • scenariometodik
    • famm
    • trender
    • fokusgrupp
    • framtidens måltidsmodell

    Citera det här

    '