Fria laborationer - en attitydundersökning

 • Peter Sjöberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen var att undersöka vilka attityder gymnasieelever har till att arbeta med mindre lärarstyrda laborationer, så kallade fria laborationer, där eleverna ges mer frihet avseende planering och utförande. För att undersöka detta användes kvalitativa metoder, en kombinerad enkät- och intervjustudie. Resultatet visar att gymnasieelevers attityder till fria laborationer är positiva. Eleverna upplever många fördelar i jämförelse med traditionellt instruerade laborationer. Eleverna uppger bland annat att de genom ett friare arbetssätt under en laboration förstår och lär mer jämfört med en styrd laboration. Eleverna uppger att det är positivt att få påverka undervisningen, ta ansvar, att få komma med egna förslag och idéer samt att få testa dem i verkligheten. En inom arbetssättet erfaren lärare uppger att det innebär en stor arbetsbörda med ett friare arbetssätt, men det resulterar i att eleverna får djupare förståelse, blir mer intresserade av ämnet samt aktiva i sin inlärning.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '