Friluftsliv i Östra Göinge
: en undersökning om attityd och natur i Östra Göinge kommun

 • Annie Andersson
 • Rana Habainy

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med undersökningen är att få en tydligare bild över hur Östra Göinge kommuns invånares friluftsliv och deras attityd till naturen inom kommunen. För att genomföra undersökningen och besvara de tre frågeställningarna, gjordes en enkät som delades ut på Facebook i grupper länkade till personer bosatta i kommunen. Enkäten lades även ut på kommunens intranät. Resultatet av undersökningen visar att de svarande på enkäten är nöjda med tillgången till grönområden, men också att de ser många utvecklingsmöjligheter i kommunen som skulle stärka friluftlivet.

Tilldelningsdatum2020-maj-20
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Beery (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Annan geovetenskap och miljövetenskap (10599

Nyckelord

 • friluftsliv
 • grönområde
 • invånare
 • östra göinge
 • hållbar utveckling
 • natur
 • enkätundersökning

Citera det här

'