Friskolereformen 1992 - Den svenska skolmarknaden
: Gymnasieelevers attityder till friskolereformen och det fria skolvalet

 • Japhet Malasusa
 • Omar Adnan El-Tahan

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Friskolereformen, införd i Sverige på 1990-talet, har haft betydande konsekvenser
för den svenska skolmarknaden och elevernas skolval. Reformens huvudsakliga
syfte var att öka mångfalden och konkurrensen inom utbildningssystemet genom
att tillåta etablering av friskolor som ett alternativ till de kommunala skolorna.
En av de mest framträdande konsekvenserna är den ökade valfriheten för elever
och deras föräldrar. Elever kan nu välja skolor baserat på specifika pedagogiska
inriktningar, skolans rykte eller andra personliga preferenser, vilket har lett till en
större variation i utbildningsutbudet. Samtidigt har detta resulterat i en
marknadsmässig dynamik där skolor konkurrerar om elever, vilket har både
positiva och negativa effekter.
På den positiva sidan har konkurrensen bidragit till innovation och
kvalitetsförbättringar i vissa skolor. Friskolor har i många fall introducerat nya
pedagogiska metoder och gett elever fler alternativ att välja mellan, vilket kan
leda till bättre anpassning till individuella behov och förbättrade
utbildningsresultat.
Å andra sidan har reformen också lett till ökade skillnader mellan skolor, där vissa
friskolor drar till sig elever från mer resursstarka familjer medan andra skolor,
främst kommunala, kan få en högre andel elever med socioekonomiska
utmaningar. Detta har ibland resulterat i segregation och ojämlikheter inom
utbildningssystemet, vilket kan påverka elevernas framtida möjligheter negativt.
Sammanfattningsvis har friskolereformen förändrat den svenska skolmarknaden
genom att öka valfriheten och konkurrensen, vilket både har förbättrat och
komplicerat förutsättningarna för elevers skolgång. Reformen fortsätter att vara en omdebatterad fråga med både för- och nackdelar
för den svenska utbildningssektorn.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Andersson Hult (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • Friskolereformen
 • välfärdsstaten
 • individualisering
 • senmodernitet
 • postmoderna samhället
 • kommunalisering
 • privatisering
 • konsumtion
 • utbildning

Citera det här

'