Friskvårdsbidragets inverkan på hälsan – En kvantitativ studie om attityder till friskvårdbidraget

 • Karin Baeck
 • Carina Hallengren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Hälsa och friskvård är vanliga begrepp idag. Dagligen finns det rubriker i tidningar om hur viktigt det är att motionera, äta rätt och leva hälsosamt för att må bra. För lite motion och ett stillasittande arbete kan leda till vällevnadssjukdomar såsom övervikt, som i sin tur ökar risken för högt blodtryck, typ II diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Ohälsa får ekonomiska konsekvenser både för den enskilde och för arbetsgivaren. Företag kan spara pengar genom att arbeta med friskvård. Trots medvetenheten av alla goda effekter som arbete med friskvård ger, är det ändå svårt att få människor att börja motionera regelbundet. Med utgångspunkt i att attityder och reella möjligheter till motion är viktiga faktorer när man ska förklara varför människor motionerar, eller inte, har en totalundersökning gjorts på ett bolag inom en större koncern.

  Syfte är att bidra till kunskaper om vilka framgångsmöjligheter olika interventioner har för olika målgrupper. Studien undersöker sambandet mellan attityden till friskvårdsbidraget och den personliga inställningen till friskvård och hälsa.

  Metod: genom en kvantitativ tvärsnittsundersökning i survey form har 147 enkäter samlats in med hjälp av respondenter på ett bolag inom IKEA

  Resultat: ett statistiskt samband kan påvisas mellan attityden till friskvårdsbidraget och den personliga inställningen till friskvård och hälsa. Resultaten är dock inte generaliserbara till andra populationer än den undersökta, men ger ett klart intryck av vad dessa respondenter anser om sitt friskvårdsbidrag och deras inställning till hälsa och friskvård. Resultaten diskuteras utifrån andra studier gjorda inom området hälsa och friskvård.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '