Friskvårdsersättning och vårdpersonalens hälsa samt arbetsförmåga

 • Jennie Gran

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Bakgrund:

  Folkhälsa berör många samhällsområden och därför är det av vikt att Sverige arbetar med individens hälsa genom de elva folkhälsoområden. Hälsa ses inte längre bara som ett mål utan även som en resurs. Därför arbetar samhället med individens hälsa ur ett salutogent perspektiv, vad kan bevara eller förbättra individers hälsa.

  Syftet:

  Syftet med denna studie är att ta reda på vad personalen på ett äldreboende har för uppfattningar om hälsa, och även studera hur hälsan sägs påverka deras arbetsförmåga. Dessutom studeras personalens uppfattningar av den friskvårdsersättning arbetsgivaren erbjuder dem

  Material och Metod:

  En kvalitativ metod användes för att kunna få fram resultat från åtta stycken intervjuer med anställda inom vården i Skåne. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat:

  Intervjupersonerna uttrycker att för dem är hälsa att få må bra och vara frisk. Intervjupersonernas hälsa påverkar arbetsförmågan och privatlivet. Friskvårdsersättningen är en bra förmån från arbetsgivaren och det finns något för alla intervjupersoners intresse.

  Konklusion:

  Friskvårdsersättning som arbetsplatser erbjuder anställda idag är på individ nivå, det är individen själv som får engagera sig i att finna sitt intresse i träning och välbefinnande. Att det kan finnas något som alla har intresse för inom friskvårdsersättningen anser jag är en god väg till en friskare arbetsplats. Individer vill vara självbestämmande och då kan det inte tvingas på något som det inte finns intresse för.

  Tilldelningsdatum2013-sep.-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Selghed (Handledare) & Elisabet Malmström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • anställd
  • arbetsförmåga
  • friskvård
  • hälsa

  Citera det här

  '