Fritid för barn med funktionshinder - en studie rörande funktionshindrade barns möjligheter till en aktiv fritid

 • Mari Petersson
 • Elin Kaikonen Narberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som påverkar funktionshindrade barn vid valet av fritidsaktivitet. Fritiden är en viktig del av barns liv, det är då de umgås med sina kamrater och deltar i olika fritidsaktiviteter. I undersökningen intervjuas två barn med funktionshinder och två barn utan samt två tjänstemän som arbetar med frågor rörande barns fritid, under två av barnintervjuerna har föräldrarna deltagit. Intervjuerna är i samtalsform där samtalet fokuserar på barns möjligheter till en aktiv fritid (när en person deltar i en aktivitet på ett verksamt sätt). Undersökningen belyser funktionshindrade barn och deras föräldrars syn på funktionshindrade barns möjligheter till en aktiv fritid. Deras uppfattning jämförs med två tjänstemäns uppfattning rörande dessa frågor. Resultatet av undersökningen visar att föräldrarna är viktiga genom sitt stöd till barnen att utöva någon aktivitet. Tillgänglighet, utbud och samverkan är faktorer som kommer fram i undersökningen och som är särskilt viktiga för att funktionshindrade barn ska få möjlighet till en aktiv fritid.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '