Fritidspedagog - kollega eller hjälplärare?
: En studie av lärares uppfattning om fritidspedagogens roll i det dagliga arbetet i skolan

 • Johanna Heide

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att undersöka hur lärare säger sig uppfatta fritidspedagogens yrkesroll i skolan. Ett skriftligt frågeformulär skickades ut via e-post till fem olika pedagoger i skolår 1- 3. Formuläret bestod av öppna frågor. Urval av respondenter till studien gjordes från fem olika skolor i samma stad. Respondenterna hade olika lång arbetserfarenhet. Resultaten visar att fritidspedagogen visserligen betraktas som kollega med specifik kompetens men att han/hon också betraktas som hjälplärare. Analys av resultaten ur ett gruppsykologiskt perspektiv visar att en möjlig förklaring till detta är skillnader i status och makt mellan lärare och fritidspedagog.

  Tilldelningsdatum2009-juni-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLaila Gustavsson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • fritidspedagoger
  • yrkesroll

  Citera det här

  '