Fritidspedagog på 1980- och 2000-talet - Hur har yrkesrollen förändrats?

 • Anna Grüner
 • Jeanette Waldo

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har i vårt examensarbete undersökt om det finns någon skillnad på fritidspedagogens arbete idag och för 20 år sen. Vi har ställt oss frågan hur fritidspedagogens arbete förändrats under en 20 års period. I litteratur delen börjar vi med en historisk bakgrund sedan en beskrivning av fritidspedagogens arbete på 1980-talet och 2000-talet. I forsknings delen tar vi upp intervjuer med fritidspedagoger angående deras arbete på 1980-talet och 2000-talet. Resultatet visar att fritidspedagogens yrkesroll har förändrats till viss del gentemot barnen, och att det finns en viss förändring i mötet med skola/lärare. I vår diskussion och slutsats tar vi upp fritidspedagogens yrkesroll och för en diskussion hur fritidspedagogens arbetssätt har förändrats.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '