Fritidspedagogen i skolan
: En studie om fritidpedagogens uppfattning gällande deras yrkesroll när de arbetar i skolan och hur deras arbetsuppgifter ser ut under skoltid.

 • Tobias Persson
 • Eric Börjesson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Vårt syfte med studien var att få en uppfattning från fritidspedagoger om hur de upplever sin yrkesroll i skolan och vilka arbetsuppgifter de har utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Genom kvalitativa intervjuer så fick vi fram hur ett antal fritidspedagoger uppfattar detta fenomen. Vår sammanfattade uppfattning är att fritidspedagoger har en väldigt varierande yrkesroll i skolan. Allt från att vara rastvakt till att undervisa i ett praktiskt ämne. De har en större förmåga att se hela barnet och deras skoldag medan klasslärare lägger mer fokus på den teoretiska biten och vad barnen ska lära sig. Alla respondenter som deltog i vår studie är resurs eller assistent i klassrummet i olika grad och de flesta känner sig nöjda med det. Andra känner att de kan och vill ha mer ansvar under skoltid än att bara hjälpa till.

  Tilldelningsdatum2014-juni-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSandra S. Nilsson (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • fritidspedagog
  • yrkesroll
  • kompetens
  • fenomenografi

  Citera det här

  '