Fritidspedagogen i skolan
: -         En Kvalitativ studie om hur fyra lärare mot de yngre åren ser på fritidspedagogers roll och kompetens i skolan

 • Tommy Karlsson
 • Mattias Holmgren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att definiera fritidspedagogernas roll och kompetens under skoltid utifrån fyra lågstadielärares åsikter. Utifrån tidigare erfarenheter upplever vi att fritidspedagogen har under skoltid lägre status än lärare och benämns ofta som "hjälplärare" eller en "extra vuxen" i klassrummet. För att få grepp om detta har det genomförts fyra intervjuer på fyra olika skolor i södra Sverige.

  Resultatet pekar åt att de intervjuade lärarna har synen på fritidspedagogen som "en extra vuxen" i klassrummet, samt som en resurs till bland annat den praktiska undervisningen och barnens sociala utveckling. Lärarna nämner även att fritidspedagogens största uppdrag under skoltid är att ansvara för halvklass, elevrådsansvarig, kamratstödjare och andra sociala skolprojekt. Kortfattat kan vi utifrån undersökningen påstå att fritidspedagogen benämns som hjälplärare och som en extra vuxen under skoltid och har lägre yrkesstatus än lärarna. Utifrån forskningen kan vi se att denna syn inte förändrats sedan intergeringen mellan skola och fritidshem.

  Ämnesord

  : Fritidspedagog, kompetens, yrkesroll, definition, skola

  Tilldelningsdatum2013-mars-25
  OriginalspråkSvenska

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '