Fritidspedagogen och hjälplärarsyndromet - en studie och en diskussion av fritidspedagogernas arbete i skolan

 • Helen Juntti
 • Anna Karlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  När fritidspedagogen kom in i skolan blev det enligt tidigare forskning i hög grad på lärarnas villkor. Fritidspedagogerna pekades ut som hjälplärare. Hur är det idag, tio år senare? I denna uppsats presenteras en observationsstudie av två fritidspedagogers arbete i skolan. Det visar sig att arbetsinnehållet varierar mycket. Det visar sig också att de studerade fritidspedagogerna bland annat är hjälplärare. Men om detta ska förstås som bra eller dåligt är inte givet. Därför problematiseras också vår förståelse för fritidspedagogernas arbete i skolan i den avslutande diskussionen.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '