Fritidspedagogens roll utifrån tre yrkesperspektiv
: rektor, lärare och fritidspedagog

 • Isabella Lejon
 • Anna Bark

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Detta är en intervjustudie om fritidspedagogers yrkesroll i skolan med fokus på samverkan mellan olika yrkesgrupper. Resultatet av studien visar att den aktuella skolan uppvisar grund för goda samarbeten mellan samtliga medverkande yrkesroller. Efter flertalet år av samarbete har personal från olika yrkeskategorier utformat ett väl fungerande arbetssätt. Det finns en gemensam syn på fritidspedagogens roll i skolan, samt att fritidspedagogen och dess kompetens behövs under skoldagen. En önskan från samtliga medverkande är avsatt tid för gemensam planering för lärare och fritidspedagoger.

  Tilldelningsdatum2017-juni-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Lenninger (Handledare) & Anna Linge (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • fritidspedagog
  • lärare
  • rektor
  • yrkesroll
  • samarbete
  • samsyn
  • samspel
  • integration

  Citera det här

  '