Fritidspedagogers kunskaper om barns utveckling

 • Fredrik Jinnevall

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Många barn tillbringar en stor del av sin tid på fritidshem tillsammans med en eller flera fritidspedagoger. Denna studie syftar till att undersöka vilka kunskaper som fritidspedagoger har om barnens utveckling. Tycker fritidspedagogerna att det ingår i deras roll att följa och bedöma hur barnen utvecklas? Hur använder de dokumentation och andra instrument för att följa denna utveckling? Slutligen avser undersökningen att ta reda på vad fritidspedagogerna gör med den kunskap som de har om barnen. Denna studie är en kvalitativ studie där sju fritidspedagoger, tre kvinnor och fyra män, i Kristianstad kommun har intervjuats. Resultatet visar att fritidspedagogerna i första hand anser att det är barnens sociala utveckling som de har kunskap om, och att de kontinuerligt diskuterar denna utveckling tillsammans med andra fritidspedagoger och lärare. Slutsatsen är att de kunskaper som fritidspedagogerna har om barnen utveckling inte meddelas till barnens vårdnadshavare.

  Tilldelningsdatum2010-juli-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Selghed (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nyckelord

  • fritidspedagoger
  • kunskaper
  • social utveckling

  Citera det här

  '