Fritidspedagogers syn på anmälningsplikten - en intervjuundersökning kring faktorer som påverkar om en anmälan görs eller inte, då ett barn far illa

 • Paula Roslund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Anmälningsplikten är den lag som ska skydda barn och ungdomar från att fara illa då föräldrarna har vårdnaden om dem. Enligt lagen är alla som arbetar med barn och ungdomar i olika verksamheter skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Trots att det är alla pedagogers skyldighet att anmäla är det endast 30-40 % av de fall som borde anmälas som anmäls. Vad beror detta på?

  Syftet med min uppsats är, genom en intervjuundersökning, kartlägga och granska vilka faktorer som avgör huruvida fritidspedagoger anmäler enligt anmälningsplikten, då ett barn far illa. Uppsatsen kommer lyfta de hinder som gör att fritidspedagoger väljer att inte anmäla men även de förutsättningar som fritidspedagoger behöver inför en anmälan. I resultatet framgår det att fritidspedagoger inte anmäler på grund av att de har en bristande kunskap kring anmälningsplikten samt att de är rädda att något ska hända dem personligen. Förutsättningarna för att fritidspedagoger ska anmäla är att de har stöd från kollegor eller skolledning men även att pedagogerna har ett barnperspektiv och ser vikten av att anmäla utifrån barnet.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '