Fritidspedagogers syn på social kompetens

 • Richard Hugosson
 • Marcus Nilsson Rosqvist

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka fritidspedagogers uppfattningar av social kompetens som en del av fritidshemmets verksamhet. Studien visar på att det finns en gemensam syn för hur fritidshemspersonal ser på begreppet social kompetens. Social kompetens ses framförallt som en individs förmåga att samspela och fungera med andra individer i olika situationer och gruppkonstellationer. Personalen ser också vikten av att vara socialt kompetenta och uttrycker behovet att utveckla denna förmåga kontinuerligt

  Fritidshemspersonalen lyfter också fram problematik med arbetet kring social kompetens inom fritidshemmet och att dagens samhällsutveckling och den utveckling som Skolverket har i åtanke för fritidshemmet inte är förenliga med varandra.

  Tilldelningsdatum2017-juni-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Lenninger (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Lärande (50303)

  Nyckelord

  • barns sociala förmåga
  • fritidshem
  • fritidspedagoger
  • social kompetens
  • social utveckling

  Citera det här

  '