Fritt val inom hemtjänsten

 • Arlinda Isufi
 • Melida Idrizovic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den nya lagen LOV, Lag om valfrihetssystem, trädde i kraft den första januari 2009 och gäller för hälso- och sjukvården. Däremot är det allt fler kommuner som väljer att tillämpa lagen även inom hemtjänsten. Syftet med fritt val är att brukaren ska vara delaktig och göra egna val samt att utföraren ska utföra tjänsterna med bästa kvalité och på rätt sätt. Enligt lagen har kommunen ansvaret för uppföljning av kvalitén i syfte att hela tiden förbättras och utvecklas så att brukarna är nöjda.

  I Kristianstads kommun började de att använda sig utav det nya systemet från och med den första januari 2009, medan i Sollentuna kommun den första september 2009. Båda kommunerna började däremot med fritt val inom hemtjänsten redan flera år tidigare. Däremot såg systemet lite annorlunda ut på grund av att det inte fanns någon lagstiftning som gav stöd för detta.

  Problematiken är att ständigt komma på olika sätt att förbättras när det gäller uppföljningen för att bli mer effektiv i sitt arbete när det gäller valfrihetssystemet. Syftet med detta uppsatsskrivande är därför att analysera hur våra valda kommuner arbetar med kvalitetsuppföljningen samt hur den nya lagen har påverkat dem totalt sett.

  Tilldelningsdatum2010-sep.-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Göransson (Handledare) & Leif Holmberg (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • lov
  • valfrihetssystem
  • hemtjänst

  Citera det här

  '