Frivillig upplysning om intellektuellt kapital

 • Albin Boklund
 • Sanela Nuhanovic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Intellektuellt kapital är en immateriell tillgång som hanterar företagets kunskap och som skapar värde för företaget. Det intellektuella kapitalet delas in i tre kategorier, humankapital, externt kapital och internt kapital. Hur företaget redovisar och mäter sitt intellektuella kapital är en viktig fråga för företaget eftersom det intellektuella kapitalet ökar och blir allt viktigare för företaget. Syftet med denna studie är att förklara företagets frivilliga upplysningar om intellektuellt kapital. Studien utgör en omfattande jämförelse mellan olika faktorer som kan förklara företagets frivilliga upplysning om intellektuellt kapital. Utifrån tidigare forskning, kombination av vetenskapliga teorier och resultatet från en tvärsnittsstudie har en bredare förklaringsmodell och hypoteser utvecklats. För att kunna undersöka förklaringsmodellen i denna studie har en innehållsanalys med ett urval av 221 företags årsredovisningar från år 2015 tillämpats. Med hjälp av en utarbetad checklista som består av olika variabler uppdelade i de tre kategorierna, har studien kunnat utföras. Variablerna har även analyserats utifrån huruvida dessa är företagsspecifika eller inte. Resultatet av studien visar att storlek, bransch och självständigt revisionsutskott förklarar frivillig upplysning om intellektuellt kapital både mängdmässigt och innehållsmässigt. Utifrån en kategorisering om faktorerna är företagsspecifik eller inte bidrar studien till en större teoretisk förståelse kring vilka faktorer som förklarar vilken typ av information som presenteras. Kategoriseringen visar även en större förståelse hur företag egentligen rapporterar frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Företagsspecifika upplysningar visar därmed på vilket sätt intellektuellt kapital genererar värde för företaget. 

  Tilldelningsdatum2017-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare), Eva Gustavsson (Examinator) & Sven-Olof Yrjö Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • frivillig upplysning
  • intellektuellt kapital
  • humankapital
  • externt kapital
  • internt kapital
  • redovisningsteorier
  • företagsspecifika upplysningar

  Citera det här

  '