From "Abnormal" Orphan to Celebrated Hero: A discussion of Harry's development in J.K. Rowling's Harry Potter and the Philosopher's Stone

 • Roaa Alwandi

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2013-feb.-26
  OriginalspråkEngelska
  HandledareJane Mattisson (Handledare) & Lena Ahlin (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Språk och litteratur (602)

  Citera det här

  '