From Scandals to Second Chances
: Restoring Trust in Influencers

  • Emelie Farquharson
  • Viktorie Pavlová

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareNiklas Vallström (Handledare), Jens Hultman (Bedömande lärare) & Indira Kjellstrand (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'