Funktionella Äldre
: en kartläggning om probiotiska produkters användning inom äldrevården

 • Christoffer Bjermer
 • Daniel Linse

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det finns en rad Functional Food produkter på marknaden och vi har valt att fokusera på probiotiska livsmedel. Syftet med arbetet var att kartlägga hur probiotiska produkter används i vården, av äldre, på vårdboenden i Malmö.

  Förundersökningen visade att 25 av 30 vårdboenden använde probiotika, men förståelsen för vad som menades med probiotika påverkade svaren. Vi valde att djupintervjua personal på sex kommunala vårdboenden och av resultatet framgår det att olika faktorer påverkar användningen av probiotika inom vården.

  I undersökningen kom det tydligt fram att det främsta användningsområdet för probiotiska livsmedel var att motverka mag- och tarmbesvär. Anledningen till användandet berodde dock på flera faktorer. Det tydligaste sambandet som framkom var mellan användning och informationskällor, dvs. experter inom området. Dessa var läkare och dietister som förmedlade trovärdig information om produkternas funktioner. Även produktens konsistens, smak, näringsinnehåll och pris kan begränsa eller gynna användningen. Av resultatet framkom även att probiotika skapar en trygghet genom att det säljs som ett livsmedel och inte som piller. Beaktansvärt är att inget av boendena valde probiotiska produkter efter de effekter som kan påvisas på förpackningen (som Skånemejeriers Proviva). De utgick ifrån att produkterna bar med sig samma positiva egenskaper gentemot mag- och tarmbesvär.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHelena Elmståhl (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • probiotika
  • äldre
  • mag- och tarmbesvär
  • hälsofrämjande produkter

  Citera det här

  '