Further Insights into Truth-Default Theory
: A Deception Detection Experiment

  • Daniel Malmgren

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareMarcus Johansson (Handledare) & Peter Jönsson (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Citera det här

'