Fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Tyringe - Hur fysiskt aktiva är pojkar respektive flickor?

 • Emil Ohlsson
 • Jimmy Lagerkvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna forskning handlar om barn och ungdomars fysiska aktivitetsgrad. Syftet med denna forskning är att kartlägga barn och ungdomars fysiska aktivitetsgrad och koppla detta till rekommendationer kring fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Rekommendationen innebär en halvtimmes fysisk aktivitet per dag i måttlig intensitet samt tre tillfällen i veckan med högre intensitet. I dagens samhälle med alla tekniska innovationer blir befolkningen allt mer stillasittande och därför är detta arbetets syfte till för att se hur den fysiska aktivitetsgraden ser ut bland barn och ungdomar i Tyringe. Delar som kommer att behandlas är medicinska aspekter på fysisk aktivitet, barn och ungdomars fritidsvanor i Sverige, fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa samt Tyringes förutsättningar för fysisk aktivitet. Alla dessa delar behandlas ur ett genusperspektiv. Metoden som användes för studien är en kvantitativ metod, i form av en enkätundersökning. Huvudresultatet i studien visar att det finns en majoritet som uppnår rekommendationen kring fysisk aktivitet hos både pojkar och flickor samt att det finns en marginell skillnad mellan pojkar och flickors idrottsvanor.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '