Fysisk aktivitet i förskolan
: en kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar arbetet med fysisk aktivitet

 • Cazzandra Tranberg
 • Liselotte De Mello

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

En studie utförd med en kvalitativ forskningsansats. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna uppfattar arbetet med fysisk aktivitet för att öka barnens intresse för att vara fysiskt aktiva, samt att undersöka hur förskollärarna uppfattar begreppen fysisk aktivitet och rörelseaktivitet och om de uppfattar att miljön har en betydelse för fysisk aktivitet. 

Studien belyser vikten av fysisk aktivitet och hur viktigt det är även i förskolan, där barnen oftast spenderar långa dagar då vi lever i ett arbetssamhälle. Studien grundar sig i den sociokulturella teorin där lärarperspektivet är utgångspunkten. Målet är att vi vill att förskollärarna ska öka sin medvetenhet för undervisningen med fysisk aktivitet. 

Resultatet visar att kunskapen för fysisk aktivitet brister och tid för de planerade aktiviteterna är otillräcklig.  

Tilldelningsdatum2021-jan.-14
OriginalspråkSvenska
HandledareIng-Marie Åkerblom (Handledare) & Ann-Christin Sollerhed (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • fysisk aktivitet
 • förskolan
 • förskollärare
 • kvalitativ forskningsansats
 • miljö
 • styrdokument

Citera det här

'