Fysisk aktivitet i fritidshemmet
: Hur lärare i fritidshem anser att de motiverar eleverna till fysisk aktivitet

 • Fredrik Johansson
 • Ludvig Helgesson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Från en undersökning av Generation-Pep (2023) visar resultatet att det endast är två av tio barn som uppnår rekommendationerna av att vara fysiskt aktiv cirka 60 minuter om dagen. Lärare i fritidshem möter många elever som går på fritids. De har därför ett ansvar samtidigt som det är ett av deras uppdrag att skapa rörelseglädje och intresse för att vara fysiskt aktiv hos eleverna. Enligt läroplanen ska eleverna få möjlighet att möta olika fysiska aktiviteter och där igenom kunna få ett intresse för att vara fysiskt aktiv (Skolverket, 2022). Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver arbetet med att motivera eleverna till fysisk aktivitet. I studien har det teoretiska perspektivet utgått från Expectation of reinforcement. Som insamlingsmetod genomfördes två gruppintervjuer med tre respondenter i varje grupp från olika fritidshem för att få in kvalitativa data. Genom abduktiv analys framställdes tre kategorier: rollen att motivera elever till fysisk aktivitet, strategier för att motivera elever till fysisk aktivitet samt utmaningar i att motivera elever till fysisk aktivitet. En sammanfattning av studiens resultat är att lärarna i fritidshem upplevdes vara överens kring vikten av deras roll för att skapa intresse samt motivation hos eleverna för fysisk aktivitet. De intervjuade lärarna i fritidshem hade även liknande uppfattningar i att elevernas egen delaktighet var en av strategierna som motiverade mest till fysisk aktivitet. Upplevda utmaningar var i form av personaltäthet, vårdnadshavare samt avsaknad av enskilda ytor där lärare i fritidshem bättre skulle kunnat motivera elever till fysisk aktivitet.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGöran Roos (Handledare), Mattias Nilsson Sjöberg (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • elever
 • expectation of reinforcement
 • fysisk aktivitet
 • kontrollfokus
 • lärare i fritidshem
 • roll
 • motivation

Citera det här

'