Fysisk aktivitet i skolan, ur pedagogens synvinkel

 • David Samuelsson
 • Johan Kullman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetet Fysisk aktivitet i skolan – Ur pedagogens synvinkel undersöker och redovisar pedagogers syn på den dagliga fysiska aktiviteten i skolan. Hur pedagoger arbetar med daglig fysisk aktivitet och hur de uppfattar effekterna av ett sådant arbete. Att inkludera fysisk aktivitet under skoldagen är ett av skolans uppdrag, det uppdraget skall alla pedagoger som arbetar under Lpo 94 följa. Syftet är att undersöka huruvida pedagogens roll och arbetssätt påverkar skoldagen, samt vilka resurser och verktyg pedagogerna använder sig av. Undersökningen grundar sig på tre intervjuer med pedagoger som arbetar medvetet med fysisk aktivitet under skoldagen. Resultaten från undersökningen visar på fördelar och nackdelar med ett sådant arbetssätt och ger en positiv infallsvinkel på hur man som pedagog kan arbeta med daglig fysisk aktivitet. Arbetet kan användas som en idébank åt pedagoger för att utveckla och förbättra dagens arbete med daglig fysisk aktivitet i skolan.

  Tilldelningsdatum2009-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '