Fysisk aktivitet - om årskurs 9-elevers självskattade kondition och gymnasieval

 • Victor Johansson
 • Christian Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats tar upp elevers uppfattning om kondition och fysisk aktivitet. Syftet var att undersöka vad elever i årskurs 9 har för självskattad kondition, om de utövar fysisk aktivitet regelbundet samt om deras självskattade kondition påverkar deras gymnasieval. Undersökningen tar även upp betydelsen av fysisk aktivitet och inställning till fysisk aktivitet.

  Fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan och det finns ett samband mellan kontinuerlig fysisk aktivitet och minskad psykisk stress och oro. Dåliga erfarenheter inom fysisk aktivitet förmår personen ifråga att avstå från att genomföra fysisk aktivitet, eftersom personen förväntar sig ett negativt resultat. Intresse och motivation är två starka motiv för att skapa positiva attityder kring fysisk aktivitet.

  Undersökningen genomfördes i årskurs 9 på två grundskolor i nordöstra Skåne. Genom att använda enkäter så svarade 137 elever.

  Resultatet visade att elever som väljer teoretiska gymnasieprogram har en högre självskattad kondition än elever som väljer praktiska gymnasieprogram. Resultaten i undersökningen visade även att elevers självskattade kondition är god.

  Slutsatsen var att elever med praktiskt gymnasieval borde ha en högre självskattad kondition än elever som väljer teoretiskt gymnasieprogram eftersom de kommer att använda kroppen mer i sitt yrke men resultatet visade motsatsen.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '