Fysisk aktivitet under de teoretiska lektionerna
: en enkätstudie bland grundskollärare

 • Josefin Risberg
 • Tintin Hansson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet är att undersöka grundskollärares uppfattning av fysisk aktivitet med elever på de teoretiska lektionerna. Enkätundersökningen genomfördes via Facebook. Efter en genomgång av respondenternas svar framkom bland annat vikten av att skolans ledning aktivt ger sitt stöd grundskollärarna när det kom till fysisk aktivitet genomförd under de teoretiska lektionerna. Grundskollärares egen fysiska aktivitet har också betydelse för hur den fysiska aktiviteten får ta plats på de teoretiska lektionerna.

Tilldelningsdatum2020-sep.-03
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Didaktik (50302)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • fysisk aktivitet
 • teoretiska lektioner
 • möjligheter
 • effekter
 • grundskollärare

Citera det här

'