Gör arbetsträning att man blir anställningsbar?
: en studie om arbetsträningsprocessen hos en privat aktör

 • Charlott Nilsson
 • Jens Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte var att undersöka arbetsträningsprocessen i en privat organisation som arbetar med arbetsträning. Vi undersökte även vad företaget gjorde för att få människor anställningsbara och hur den privata aktören motiverade de arbetslösa till arbetsträning. För denna studie användes en kvalitativ ansats, där vi använde oss av både observationer och semistrukturerade intervjuer. Observationer gjordes för att få en överblick över hur arbetsträningsprocessen går till, vidare intervjuades fem nyckelpersoner från organisationen. Resultatet från undersökningen visar att organisationen försöker få de individer som arbetstränar att växa som människor samt att individerna ska bli anställningsbara. Studien visar även att motivationen är viktig för att bryta eventuella destruktiva beteenden i arbetslösheten. Detta för att inte behöva känna att man ligger andra till last genom bidragssystemet.

  Tilldelningsdatum2012-maj-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCarin Linander (Handledare) & Ulf Ericsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

  Nyckelord

  • motivation
  • anställningsbar
  • arbetsträning
  • långtidssjuk
  • rehabilitering
  • arbetsförmåga

  Citera det här

  '