Gage R&R studie på mätutrustning för förpackningsavstånd

 • Ola Andersson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Detta examensarbete utfördes våren och sommaren 2013 på Tetra Pak PackagingSolutions AB, Carton Economy. Huvudsakligt syfte var att analysera repeterbarhet ochreproducerbarhet samt sätta upp godkännande kriterium för mätsystemets upplösningvid mätning av förpackningsavstånd när förpackningarna transporteras påtransportbanor banor. Analys utfördes genom Gage R&R studie på mätsystemet.Förpackningsavståndet definieras som ett krav i definierade interface mellan ingåendedelsystem i ett förpackningssystem vid vidareutveckling och nyutveckling av nyadelsystem. De förpackningstyper som ingick i Gage R&R var Tetra Fino Aseptic (TFA),Tetra Wedge Aseptic (TWA) och Tetra Classic Aseptic (TCA).Efter att godkännande kriterium satts upp och Gage R&R studien genomförts drogsslutsatsen att mätsystemet lever upp till och kan anses godkänd för mätning av TFAoch TWA förpackningar. TCA förpackningar ingår ej i detta examensarbete.

  Tilldelningsdatum2014-dec.-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareOla Johansson (Handledare), Peder Andersson (Handledare) & Lennart Carlsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lean Production-programmet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik (20305)

  Nyckelord

  • gage r&r
  • förpackningar

  Citera det här

  '