Gamification och e-handel
: Hur kan användare motiveras till att handla mer ekologiska livsmedel?

 • Anton Hansson
 • Louise von Zweigbergk

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Då jordens klimat förväntas bli varmare för varje år är det allt viktigare att människor gör miljövänliga val, bland annat när det kommer till individuella livsmedelsinköp. Med hjälp av den växande e-handeln och användningen av gamification kan digital design främja användare att bli motiverade till att göra miljövänliga livsmedelsval, såsom att handla mer ekologiska livsmedel när de handlar online. Denna uppsats har undersökt hur gamification kan användas inom e-handeln för dagligvaruhandel för att få användare att bli mer motiverad till att välja ekologiska livsmedel framför deras icke ekologiska alternativ. Med hjälp metoden konceptdriven designforskning togs ett koncept fram av en fiktiv e-handel som testades på 12 externa deltagare genom användartester följt av semistrukturerade intervjuer. Konceptet utformade sig i en design av ett webbgränssnitt av två gamification-system, Eko-jakten och Eko-badges, som innehöll gamification-elementen topplistor, märken, poäng och nivåer. Systemet stöttades upp av övertygande budskap för att få användarna motiverade till att använda gamification-systemen. Resultatet av studien visade att användare inom e-handeln för dagligvaruhandel har en positiv inställning till gamification-system som används i syfte för att motivera till att välja det ekologiska livsmedlet. Studien visade dock att det inte går att helt utesluta kostnadsaspekten av ett livsmedel vid skapandet av gamification-system för att få användare motiverade till att välja ekologiska livsmedel. Men enligt resultatet från studien kan gamification eventuellt användas för att minska den barriären om belöningen av användningen av ett gamification-systemet är påtaglig i form av pengar såsom en rabattcheck.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMårten Pettersson (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • Gamification
 • e-handel
 • användarbeteende
 • ekologiska livsmedel
 • motivation

Citera det här

'