Gapet mellan FATF:s grundläggande rekommendationer och svenska bankers reglering av penningtvätt i praktiken
: Beslutsfattande inom svenska banker

 • Adelisa Crnovrsanin
 • Edvina Hajic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett internationellt problem som ständigt hotar världsekonomin och det finansiella systemet. Detta har medfört att Financial Action Task Forces grundläggande rekommendationer, som legat till bas för en stor del av regelverken inom den svenska finanssektorn, besitter en betydelsefull roll, likaså enskilda bankmedarbetares beslutsfattande inom de svenska storbankerna.Syftet med studien är att förstå hur och varför det kan existera ett gap mellan FATF:s grundläggande rekommendationer och några svenska bankers agerande i reglering av penningtvätt genom att observera enskilda bankmedarbetares beslutsfattande inom de svenska storbankerna.Beslutsteorier ligger till grund för att förstå hur psykologiska kognitioner kan påverka en individs beslutsfattande. Vår föreställning har även varit den, att enskilda bankmedarbetare inom de svenska storbankerna kan fatta beslut och utföra handlingar i relation till organisationsförhållande så som styr- och kontrollsystem, komplexa organisationsmiljöer, informationssystem, individuell kompetens samt selektion, urval och värderingar, som råder inom banken.Sett till vår teoretiska referensram, empiriska insamling och analys har vi konstaterat att de olika organisationsförhållandena kan vara bidragande faktorer till varför penningtvätt inom svenska storbanker kan uppstå. Banktjänstemän fattar inte enbart oönskade beslut på grund av brister i organisationsförhållandena, utan även på grund av olika kompetensnivåer som innebär att vissa medarbetare med högre kompetens erhåller ett bredare handlingsutrymme. Under studiens gång har vi fått en indikation på att kundkännedom och kundrelation kan vara en kritisk faktor till uppkomsten av penningtvätt, då det existerar osäkerhet i enskilda bankmedarbetares bedömning av kunders trovärdighet

  Tilldelningsdatum2019-apr.-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSven-Olof Collin (Handledare), Ibrahim Malki (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • fatf
  • kompetens
  • opportunism
  • organisationsförhållande
  • penningtvätt

  Citera det här

  '