Gastric bypasskirugi
: patientupplevelser ur psykosocialt och krppsligt perspektiv

 • Anne-Marie Karlsson
 • Maria Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Fetma är ett av de allvarligaste hälsoproblemen i världen. Övervikt i såväl ungdomen och vuxenlivet är associerad med en ökad dödlighet. Bestående viktminskning minskar risken att dö i förtid. Gastric Bypass är en kirurgi som hjälper personer med fetma till viktminskning och ger ett minskat näringsupptag. Syftet var att belysa personers psykosociala och kroppsliga upplevelser efter en gastric bypass operation. Arbetet är utformat som en litteraturstudie och baseras på tio kritiskt granskade kvalitativa och kvantitativa artiklar, efter genomläsning och analys tydliggjordes fyra kategorier. I resultatet identifierades fyra huvudteman efter genomgången gastric bypass kirurgi. Det som beskrivs är: känslomässiga förändringar, kontroll över födointag, livskvalité vid kroppsförändringar samt upplevelser i olika relationer. Slutsatsen visar att den upplevda livskvalitén förbättrades eller var god även om undantag sågs. 

  Tilldelningsdatum2014-jan.-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJane Björkman Holmström (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • gastric bypass
  • psyokosociala förändringar
  • perception
  • erfarenhet

  Citera det här

  '