Generating Synthetic Schematics with Generative Adversarial Networks

  • John Daley Jr

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2020-juli-21
OriginalspråkEngelska
HandledareMarijana Teljega (Handledare), Calle Nilsson (Handledare) & Dawit Mengistu (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'