Generation y – på gott och ont! En kvalitativ studie om organisationers upplevelser av den nya generationens attityder och värderingar i arbetslivet 2007

 • Andreas Jerrysson
 • Sofia Ronström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie har genomförts för att skapa större förståelse för hur generation y uppfattas i arbetslivet. Det har gjorts utifrån tre teman: Vad som karaktäriserar generationen, hur man leder dem samt vilka utmaningar organisationerna står inför i och med den nya generationens intåg på arbetsmarknaden. Detta gjordes genom en kvalitativ studie i form av tre semistrukturerade intervjuer med fyra personer med personalansvar fördelade på tre olika organisationer. Resultatet av studien visar att organisationerna till stor del har negativa uppfattningar av generation y i arbetslivet, men påpekar även att det till viss del handlar om mognad och att den nya generationen kommer att ändra sina attityder och värderingar med tiden. Den största utmaningen man såg med den nya generationen var att attrahera dem till att vilja jobba i just deras organisation. Slutsatser som har dragits av resultatet är att organisationerna kan ta mer lärdom av teorin som poängterar att generation y söker sig till organisationer med tydliga värderingar som motsvarar deras egna. Samt att vända de upplevda negativa egenskaper som tillskrivs generation y till något positivt och se dessa skillnader som en tillgång istället för problem.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '