Genetiska faktorer i relation till karies
: En allmän litteraturstudie

 • Zahra Gohari
 • Rihaneh Haidari

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Karies är en vanlig global sjukdom som har olika riskfaktorer inklusive socioekonomiska
faktorer och miljöförhållanden. Syftet var att undersöka om generna AMELX, ENAM,
TUFT1 och KLK4 kan påverka kariesutvecklingen. Metoden som tillämpades var en
kvantitativ allmän litteraturstudie där 16 vetenskapliga artiklar identifierades genom
databasen PubMed och en manuell sökning. Resultatet visar olika resultat för de olika
generna. För AMELX-genen fann tre studier att rs17878486 och hcv2190967 kan öka risken
för kariesutveckling. För ENAM-genen visade två studier, två olika resultat för rs12640848
beroende på alleler och en annan studie visade att haplotypen GATCCA kan öka risken för
kariesutveckling. Tre studier identifierade rs3790506 i TUFT1 som en riskfaktor, och två
andra studier fann att rs2337360 kan öka risken för kariesutveckling. När det gäller
KLK4-genen visade två studier att rs198968 och rs2235091 kan öka risken, medan en annan
studie visade att srs2235091 kan vara både skydd och riskfaktor beroende på alleler.
Slutsatsen är att enstaka alleler i generna AMELX, ENAM, TUFT1 och KLK4 kan ha en
potentiell påverkan på kariesutvecklingennligt ett fåtal studier.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSeida Erovic Ademovski (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Odontologi (30216)

Nyckelord

 • AMELEX
 • ENAM
 • Genetiska faktorer
 • Karies
 • KLK4
 • Riskfaktorer och TUFT1

Citera det här

'