Genom vilka glasögon ser vi historien?
: en analys av skolläroböcker i historia

 • Caroline Harmon
 • Arberesha Sabani

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med denna studieär att undersöka om eventuell eurocentrism förekommer i historieundervisningen i den svenska skolan. Elevernas upplevelse av den undervisning de erbjuds har också belysts i undersökningen. Lärare arbetar utifrån direktiv där intentionerna är att den svenska skolan ska vara en skola för alla; frågan är om dessa intentioner kommer till uttryck, med andra ord om de fungerar i praktiken. Särskilt fokus har lagts på det perspektiv som finns i skolläroböckerna. Således har undersökningen genomförts genom en kvalitativ analys av utvalda läroböcker på gymnasienivå, läro–och kursplaner, samt genom intervjuer med elever. Undersökningen visar att skolläroböckerna som analyserades har ett perspektiv som till stor del domineras av det västerländska perspektivet. Perspektivet som används i dessa böcker anses här således bidra till en reproduktion av ett ”oss”-och ett ”dem” tänkande.

  Tilldelningsdatum2014-dec.-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareThomas Sörensen (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Historia (60101)

  Nyckelord

  • läromedel
  • eurocentrism
  • perspektiv
  • identitet
  • historia
  • andrafiering
  • erkännande
  • kultur
  • postkolonialt samhälle
  • historieundervisning

  Citera det här

  '