Genus i förskolan - en undersökning av pedagogers uppfattningar kring jämställdhet

 • Annika Joström
 • Eva-Lotta Petersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Både genusforskning och jämställdhetsforskning visar att flickor och pojkar möts och behandlas på olika sätt beroende på vilket kön de tillhör. Genus beskrivs som något som konstrueras socialt, vilket i sin tur innebär att könsmönster är något som är möjligt att förändra. Enligt Läroplan för förskolan ska pedagoger arbeta för att motverka dessa traditionella könsmönster. Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogers uppfattningar kring jämställdhet i förskolan och deras tolkning av uppdraget. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod där fyra pedagoger i förskolan intervjuats. Resultatet av vår studie pekar på att det finns en medvetenhet kring existerande traditionella könsmönster och att det till en viss del är ojämställt i förskolan. Resultatet visar också att det råder en osäkerhet och en kunskapsbrist i hur man ska gå tillväga. Det anses inte som en direkt nödvändighet att arbeta aktivt med uppdraget, dels för att könsmönster tros vara medfött och dels för att pedagogerna har svårt för att se behovet i sin egen verksamhet.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '