Genus, kön och jämställdhet i förskolan – en fråga om pedagogisk jämställdhetsmedvetenhet

 • Jenny Sunesson
 • Agneta Östergaard

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Huvudsyftet med detta examensarbete är att synliggöra förhållningssätt och handlingar i det dagliga arbetet med barnen, ur ett könsperspektiv. Vår målsättning är att studera hur traditionella könsrollsmönster överförs och hur de befästs. Genom litteratur och undersökningar har vi sökt svar på våra frågor.

  Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod där vi har filmat pedagoger i mötet med barn. Vi har även fört löpande protokoll över barns lek och pedagogers förhållningssätt till leken.

  Genom våra undersökningar har vi fått fram resultat som visar att vi bemöter pojkar och flickor olika beroende på kön och att vår egen bakgrund påverkar oss i detta bemötande. Det enda sättet att bryta mönstret är att som pedagog bli medveten om sina egna värderingar och hur dessa tar sig uttryck i det dagliga bemötandet av barnen.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '