Genus, stress och coping

 • Marika Niibo

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Huvudsyfte med studien var att se om det finns någon skillnad mellan könen avseende stress och copingstrategier. Även samband mellan coping och upplevd stress undersöktes. Försökspersonerna utgjordes av 13 män och 28 kvinnor. Den metod som använts för undersökningen var kvantitativ då syftet var att jämföra svaren inom urvalsgruppen med varandra. Dataanalys gjordes med t-test för oberoende grupper och med partiellkorrelation. Resultaten visade bl.a. att männen upplevde mer stressymptom och hade hälsoproblem i högre grad än kvinnorna. Avseende coping visade det sig att kvinnorna använde mer emotionella och undvikande copingstrategier än männen. Dessutom visade det sig att det inte fanns någon skillnad mellan könen i problemfokuserad coping, samtidigt som det visade sig att det fanns samband mellan upplevd stress och copingstrategier. De som använde mer emotionell och/eller undvikande coping upplevde mer stress i det sociala livet medan de som använde mer emotionell coping upplevde mindre arbetsstress.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '