Genuspedagoger - en studie om genuspedagogers beskrivna uppfattningar om sitt syfte och arbetssituation

 • Ida Nilsson
 • Tanja Möller

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Forskare och författare menar att det finns för lite av ett genus- och jämställdhetsperspektiv i dagens skola. Kunskapen kring detta är för dålig och lösningen har blivit att utbilda genuspedagoger på uppdrag av regering och riksdag. Vårt syfte har varit att studera genuspedagogers syfte och arbete. Vi har intervjuat fem genuspedagoger från olika kommuner. De är alla kvinnor och utbildade till lärare, där förskolan, grundskolan och gymnasiet är representerade. Vårt resultat pekar på att genuspedagogerna har en god kompetens att förstärka genus- och jämställdhetsarbetet, men att deras kunskap inte fullt ut används, vilket gör att arbetet riskerar att rinna ut i sanden.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '