Genusperspektiv - hur flickor och pojkar använder sig av första person singular samt hur de beskriver relationer av olika slag i skrivna texter

 • Jessica Bengtsson Walther
 • Ingrid Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att belysa skillnader mellan pojkars och flickors olika skriftspråk mot bakgrund av en djupanalys av elevtexter skrivna av två klasser i år sex. Totalt antal texter att analysera blev 49, varav 28 var skrivna av flickor. Texterna skrevs utifrån en detaljrik bild för att, till studien, få ett material att analysera och redovisa som kunde svara mot vårt syfte. I studien undersöks i vilken mån pojkar respektive flickor använder första person singular samt i vilken utsträckning de beskriver olika relationer i sina texter. Resultatet av studien, som behandlade första person singular, visade på en skillnad mellan de två grupperna, alltså inte mellan pojkar och flickor. I den ena gruppen fanns ingen text skriven i första person singular medan 15 texter i den andra gruppen skrevs i första person singular. En tydlig skillnad fanns att utläsa i beskrivandet av relationer mellan pojkar och flickor. Den absolut mest använda relationen i texterna var familjen men flickorna använde denna relation dubbelt så mycket som pojkarna. Dessutom valde fem flickor att byta perspektiv till män eller pojkar i sina texter.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '