Ger läromedel möjlighet till ett problembaserat lärande?
: En läromedelsanalys med fokus på problemlösning i matematiken

 • Sofia Leth
 • Alexandra Nilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Genom en läromedelsanalys är syftet med denna studie att undersöka i vilken grad och på vilket sätt matematikläromedel behandlar problemlösningsuppgifter. En problembaserad undervisning ger eleverna ökade möjligheter att fördjupa sina matematiska kunskaper, förståelse och förmågor. Däremot är den problembaserade undervisningen mer tidskrävande och kräver mer av läraren. Med fokus på att underlätta planering och genomförande av problembaserad undervisning undersöks i vilken grad läromedel kan användas. Då läromedel används i majoriteten av matematikundervisningen undersöks två i denna studie utifrån syftet. Undersökningen av vilken grad och på vilket sätt matematikläromedel behandlar problemlösningsuppgifter görs genom Lithners (2006) ramverk för problemlösningsuppgifter. Uppgifterna i de två valda läromedlen kategoriserades som rutinuppgifter, textuppgifter och problemlösningsuppgifter. Problemlösningsuppgifterna kategoriserades med kreativt matematiskt resonemang (KMR) eller imitativt resonemang (IR) utifrån Lithners (2006) ramverk. Undersökningen resulterade att i de två valda läromedlen hade 3–4% problemlösningsuppgifter, varav andelen problemlösningsuppgifter som kategoriserades med KMR var lika. Detta resulterade i att båda läromedlen hade ett imitativ baserat innehåll och inte underlättar planering eller genomförande av en problembaserad undervisning.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare) & Örjan Hansson (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • matematikläromedel
 • matematikundervisning
 • läromedel
 • problemlösning
 • årskurs 3
 • problembaserad undervisning

Citera det här

'