GIS - Geografilärarnas akilleshäl?
: en intervjustudie av gymnasielärares arbetssätt kring Geografiskt informationssystem

 • Filip Hiltunen
 • Johannes Unger

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  I den nya ämnesplanen för ämnet geografi har momentet GIS fått en allt tydligare plats med centrala mål som skall uppnås i undervisningen. Målen visar på att ett praktiskt arbetssätt, gärna med digitala läromedel, erfordras för att uppnå målen på bästa sätt. Hur ser detta faktum ut i dagens skolor egentligen?

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare på gymnasieskolor bedriver undervisning i momentet GIS. För att få svar på denna fråga genomfördes intervjuer med sex lärare på tre olika skolor som på olika sätt bedriver undervisning i GIS. Resultatet visar på att det finns en rådande kunskapsbrist bland lärare, där stöd i form av utbildning och skolanpassat material rörande GIS är en stor önskan bland lärarna. Generellt är lärarna positivt inställda till GIS och ser möjligheter, men även hinder i form av tid, kunskap och kostnader.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHenrik Svensson (Handledare), Torgny Ottosson (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Annan geovetenskap och miljövetenskap (10599
  • Didaktik (50302)

  Citera det här

  '