”Glädje och gemenskap" - en studie av hur fem lärare ser på musikens roll i skolan

 • Jenny Johansson
 • Sofia Nedemo

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår uppsats är att åskådliggöra hur ett antal lärare ser på musikens roll i skolan. Arbetet bygger på litteraturstudier och kvalitativa intervjuer i två F – 2 klasser. Vi visar hur lärarna använder sig av musik i sin undervisning och hur de ser på musik i skolan. Vår undersökning visar att musikundervisningens huvuduppgift är att eleverna skall känna glädje och gemenskap. Vidare i resultatet kan man se att lärarna vill ha mer fortbildning i musik och att musikundervisningen ofta hamnar i skymundan. Vår uppsats är ytterligare stöd för forskningen som redan har gjorts om musikens roll i skolan.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '