Glöm inte min kultur En studie av kulturell identitet

 • Magnus Früchtenicht

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats är en studie av barn och ungdomars syn på sin identitet i förhållande till sin kultur. Uppsatsen grundar sig på en tentativ analys av vilka möjligheter ungdomarna har och hur de tas tillvara på både i samhället och skolan. Jag har valt att begränsa mig till hip hop kulturen eftersom jag har ett inifrån och utifrån perspektiv i det att jag själv är insatt i den. I min strävan att besvara dessa frågor har jag via Grundad teori använt mig av observationer samt intervjuer för att nå fram till mina svar. Som teoretisk utgångspunkt har jag använt mig av Bourdieu och Ziehe och deras diskussioner och tankar kring kulturell friställning respektive socialt och kulturellt kapital samt vilken roll habitus spelar i det sociala kapitalet. Med dessa byggstenar som grund har jag undersökt ovanstående frågor och kommit fram till att ungdomarna känner sig frustrerade och förbisedda. Samhället och pedagogerna i skolan lyssnar inte på dem så dem söker sig dit där de får respons, hip hop kulturen. Här bygger dem sedan hela sin identitet, med allt från klädstil, politik, till religion.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '