Glad och fortfarande glad
: uppmärksamhetsbias mot belönande ord

 • Daniel Bertilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte var att se om känslan glädje leder till att man uppmärksammar en viss typ av information i större utsträckning än annan. I detta fall för positivt belönande ord respektive positivt icke belönande ord. Denna studie är en replikering av Tamir & Robinsons (2007) studie som fick belägg för detta. Deltagarna delades in i två grupper där experimentgruppen som bestod av 9 deltagare fick i uppgift att skriva ner en händelse som gjort och fortfarande gör dem glada för att väcka ett tillstånd av glädje. Kontrollgruppen som bestod av 10 deltagare fick istället i uppgift att minnas och skriva ner hur deras sovrum ser ut för att hamna i ett neutralt tillstånd. Deltagarna slumpades in i respektive grupper och fick 5 minuter på sig att göra denna uppgift. Efter uppgiften fick deltagarna fylla i ett formulär som mäter aktuellt känsloläge, och här skilde sig grupperna signifikant från varandra.Glädje var den känslan som skiljde sig signifikant mellan grupperna. Dot probe task användes för att mäta uppmärksamhetsbias men inga signifikanta skillnader mellan grupperna visades. Detta innebär att glädje i denna studie inte styrde uppmärksamheten mot generellt belönande information. E-prime 2.0 användes som verktyg för att bygga och utföra experimentet.

  Tilldelningsdatum2012-sep.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareUlf Holmberg (Handledare), Tobias Johansson (Handledare) & Monica Bredefeldt (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • uppmärksamhetsbias
  • känslor
  • belönande ord
  • glädje
  • dot probe task

  Citera det här

  '