Global uppvärmning
: gymnasieelevers oro och kunskap

 • Pär Nordquist

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Tilldelningsdatum2013-maj-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareOla Magntorn (Handledare) & Pernilla Granklint Enochson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)
  • Klimatforskning (10501)

  Nyckelord

  • global uppvärmning
  • gymnasieelever
  • oro
  • kunskap

  Citera det här

  '