Good Audit Quality for Prevention of Fraud and Corruption in the Public Sector
: Evidence from Liberia

  • William A.F Roberts

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareGiuseppe Grossi (Handledare) & Elin Smith (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - Revision och styrning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'