Gossip in Face-to-Face Conversations
: A Study of Gender Differences in Gossip in the American Movie Couples Retreat (2009)

 • Huiping Yu

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2011-feb.-14
  OriginalspråkEngelska
  HandledareAnna Ekström (Handledare) & Carita Lundmark (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Studier av enskilda språk (60202)

  Citera det här

  '